All Courses

  • Medieteknik informationsplats

    Informationsplats för studenter på campus Karlshamn.

  • Lyckas med dina studier

    En Canvaskurs skapad för studenterna på BTH för att inspirera till att ta aktivt ansvar i att bidra till jämställdhet och lika villkor i den lärandemiljö de är en del av. Den är också en informationskanal för att nå ut med BTH:s Riktlinjer för god lärandemiljö som innehåller riktlinjer för att förebygga diskriminering och trakasserier och rutiner för att hantera det om det ändå skulle uppstå.

  • Digitala verktyg/Digital tools

    Studentinformation om bland annat Canvas och Zoom som används i undervisningen på BTH/ Student information regarding Canvas and Zoom that are used for teaching and learning at BTH.