Digitala verktyg/Digital tools

Digitala verktyg/Digital tools

BTH_campus_illustration-v2-2.png

Välkomna till dessa canvassidor där du hittar information om bland annat Canvas och Zoom som du kommer att använda i dina studier vid Blekinge Tekniska Högskola.

OBS: Detta är ingen obligatorisk "kurs" som du måste klara av!

Welcome to this canvas page where you will find information about Canvas and Zoom and how you can use these programs in your studies at Blekinge Institute of Technology.

NOTE: This is not a mandatory "course" that you must pass!

Dessa sidor uppdateras kontinuerligt.  These pages are continuously updated.

 

Canvas
Canvas är den lärplattform som används på BTH. Här på Canvas hittar du kursplatser för dina kurser. Kurserna kommer att synas under Översikt så snart du registrerat dig på eller senast tre veckor före kursstart. På kursplatsen publicerar kursansvariga och lärare allt du behöver veta för att genomföra kursen, till exempel kurslitteratur, läsanvisningar, övningar, laborationer och inlämningsuppgifter. Ibland finns det även möjlighet att ställa frågor och diskutera i olika diskussionsforum.
Kom igång med Canvas!

Zoom
Zoom är det e-mötesverktyg som används om aktiviteter hålls online i realtid. Det kan vara vid större föreläsningar, seminarier eller vissa examinationer.
Kom igång med Zoom!

 

Studentportalen
Du behöver även regelbundet besöka Studentportalen där du registrerar dig på kurser, anmäler dig till tentamen, ser din formella resultat, läser viktig information och mycket annat.
Gå till Studentportalen!

 

Support
Får du inte svar på dina frågor om Canvas så finns det mycket bra hjälp under Hjälpknappen i den blå menyn till vänster.

Här kan du också ställa frågor till supporten gällande såväl Canvas som Zoom. 

Lycka till med dina studier!

Canvas
Canvas is the learning management system used at BTH. Here at Canvas you will find the course's course sites. Courses appears on the Dashboard at least three weeks before course start or as soon as you are registered on the course. At the course site, the course coordinator and teachers will publish everything you need to know to complete the course, such as course literature, reading instructions, exercises, laboratory assignments and assignments. Sometimes there is also the opportunity to ask questions and discuss in different discussion forums.
Get started with Canvas!

 

Zoom
Zoom is the e-meeting tool used if activities are held online in real time. It can be at certain lectures, seminars or exams.
Get started with Zoom!

 

Studentportalen
You also need to visit the Studentportal regularly, where you register for courses, register for exams, reaching your formal results and much more.
Go to Studentportalen!

 

Support

If you don´t get answers on your questions regarding Canvas, there is a lot of help under the Help button in the blue menu on the left.

Here you can also ask questions regarding both Canvas and Zoom to the support.

 

Good luck with your studies!

Instruktioner

Tutorials

starta.png

Canvas / Kom igång 

Översikt del 1 - börja här
Översikt del 2 - inne i kurs
Profilbild - lägg in ett foto på dig själv
Programvaror och mobilappar

starta.png

Canvas / Getting started

Canvas overview
User Settings & Profile Picture
Software and Canvas mobile apps

confusion.png

Canvas / Bra att veta

Kursplan, litteraturlista och schema
Omdömen och betyg
Treveckorskontroll

confusion.png

Canvas /Good to know

Course syllabus, literature and schedule
Three-week control
Grades

Canvas /

 

Canvas / Communicate with confidence and don't miss out!

Conversation Overview
Discussions
Notifications
Book an appointment

grupp.png

Canvas / Grupper och samarbeten

Grupper - hitta dina grupper
Grupper - anslut dig till din grupp
Sidor för gemnsamma texter
Dela filer inoom gruppen

grupp.png

Canvas / Groups and collaboration

Groups - Creation & Interaction
Groups - Collaborate

Tentamen.png

Canvas / Vanliga typer av examinerande uppgifter

Uppgift - lämna in arbete
Uppgift - se feedback
Uppgift - lämna feedback (kamratrespons)
Uppgifter som gransdkas via Urkund
Quiz - Test/Prov/Dugga
Bedömda diskussioner

Tentamen.png

Canvas / Common types of examinations

Assignment Overview
Assignment Submissons
Peer Reviews and how to view your Feedback on Assignments
Assignment via Urkund
Quizzes
Discussion as an assignment

zoom.png

Zoom
Information om Zoom
Kom igång med Zoom
Gå med i ett Zoom-möte
Skapa möten
Vara med i ett möte

zoom.png

Zoom

Information about Zoom
Get started with Zoom
Join a Zoom meeting
Create/Schedule meeting
In a meeting

Resurs 1mega.png

Inspera - Digital tentamen
Manualer för studenter
- Logga in 
- Inspera Scan
- Skriva tentamen
- Resultat

Resurs 1mega.png

Inspera - Digital assessment
Manuals for students
- Sign in
- Inspera Scan
- Take exam
- Result

Vi tackar Åsa Kronkvist och Dan Wirdefalk på Högskolan i Kristianstad (HKR) som bidraget med grunden till informationen om Canvas och Zoom. Vissa menyval är annorlunda på HKR jämfört med BTH, men funktionaliteten är i grunden samma. Thanks to Åsa Kronkvist and Dan Wirdefalt at Kristianstad University (HKR), who has inspired us to develop this introduction to Canvas and Zoom. Some menus are different at HKR compared to BTH, but the overall functionalities are the same.

 

 

Offentlig domän Kursens innehåll erbjuds under en Offentlig domän licens. Kursens innehåll lyder under denna licens om inget annat uppges.